Rahman ve Rahim Allah’ın Adıyla
“Eğer bilmiyorsanız, zikir ehline/bilenlere sorun. (Nahl, 43)” ayeti kerimesi, herkesi soru sormaya çağırmaktadır. “Zikir ehlinden/bilenlerden” maksadın en bariz örneği pak ve masum Ehlibeyt’tir. Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı öz Muhammedi İslam’ın kültür ve marifetlerini ihya ve yayma konusunda öncü bir kuruluş olarak bu doğrultuda Kur’an-ı Kerim, Peygamber-i Ekrem ve masum Ehlibeyt’in sünnetinin sınırlarını korumak için Ehlibeyt takipçileri başta olmak üzere tüm İslam ümmeti evlatları arasında vahdetin oluşturulması ve takviye edilmesi, dünya genelindeki tüm Ehlibeyt takipçilerinin durumlarının geliştirilmesi, düşünsel, kültürel, politik ve sosyal ıslahatın yapılması ve onları medyasal ve bilimsel mahrumluktan kurtarmak için bu web sitesi programını hazırlayarak yayımladı.
“Miftah” web sitesi, Kur’an, hadis, inanç, tarih… alanlarında Arapça, Türkçe, Farsça, İngilizce ve Urduca olmak üzere beş dilde on binin üzerinde soru ve cevaptan oluşmaktadır.