Yaşamayan Müçtehidin Taklidinde Bâki Kalmak
20 Madde