Question:
Lütfen İmam Hüseyin’in (a.s) kırkı hakkında açıklamada bulunur musunuz?

ziyaretler saymak: 76    Category Muharrem Tarihi         
Answer

Kırkıncı gün merasimi hakkında kültürümüzde yer alan şey, Sefer ayının yirmisine denk gelen Şehitlerin Efendisinin (a.s) şahadetin kırkıncı gününü anmaktır. İmam Hasan Askeri (a.s) bir hadiste müminin alametlerinin altı tane olduğunu buyurmuştur: Elli bir rekât namaz, kırk duası, sağ ele yüzük takmak, toprağa secde etmek ve namazda bismillah’ı yüksek sesle söylemek.[1] Aynı şekilde tarihçilerin aktardıkları üzere, Cabir b. Abdullah Ensari, Atiye Ovfi ile birlikte ilk kırkıncı günde Aşura kıyamının ardından İmam Hüseyin’in (a.s) ziyaretine nail olmayı başarmışlardır.[2] Seyid b. Tavus şöyle nakletmektedir: İmam Hüseyin’in (a.s) eş ve evlatları Şam’dan döndüklerinde ve Irak’a vardıklarında kılavuza şöyle demişlerdir: Bizi Kerbela’dan geçir. İmam Hüseyin (a.s) ve yarenlerinin şahadet yerine ulaşınca, İmam Hüseyin’i (a.s) ziyaret etmek için gelen Beni Haşim’den bir grupla birlikte Cabir b. Abdullah Ensari’yi ve Allah Resulü’nün ailesinden bir erkeği gördüler. Hepsi bir zamanda oraya girmiş ve beraberce ağlamaya, hüzünlenmeye ve baş ve yüzlerini vurmaya başlamışlardır. Çok yürek parçalayan ve ağlatan bir aza meclisi düzenlemişlerdir. Bölge kadınları da onlara katılmış ve hep birlikte birkaç gün matem tutmuşlardır.[3] Bu sorunun ayrıntılı cevabı yoktur.


Refrence:

[1] Meclisi, Biharü’l-Envar, c. 98, s. 329, Beyrut, عَلاماتُ المُؤمِنِ خَمسٌ : صَلاةُ اِحدي وَ خَمسين وَزِيارَةُ الا ربَعين ...الخ [2] Taberi, Muhammed b. Ali, Beşaratu’l-Mustafa, s. 126, Kum, Müessese-i en-Neşrü’l-İslami, çap-ı evvel, 1429 k. [3] Biharü’l-Envari’l-Camia Lidureri Ahbari’l-Eimmeti’l-Athar, c. 45, s. 146. ------------------------------ Kaynak:www. islamquest.net


Sunulan cevaplar zorunlu olarak Ehl-i Beyt (a.s) Kurultayı’nın görüşünü yansıtmamaktadır

Ad
E-Posta
Yorumlar