Question:
Deniliyor ki Hz. Mehdi'nin (a.s) Resulullah'ın (s.a.a) mübarek ismiyle aynı olan asıl ismini getirmek caiz değildir; bazı rivayetler de buna delil olarak gösteriliyor. Bu konuda açıklama yapar mısınız?

ziyaretler saymak: 154    Category Öteki Sorular         
Answer

Bu konuda bir takım rivayetlerin olduğu ve hatta geçmiş bazı alimlerin bu yönde fetva verdikleri doğrudur. Ancak bugünkü müctehidlerimizin hepsinin görüşü şudur ki söz konusu rivayetler, belli bir zaman dilimi için verilen hükmü içermektedir. Şöyle ki Abbasilerin zülüm üzerine kurulu saltanatları zamanında, diğer Ehlibeyt İmamlarına yaptıkları gibi Hz. Mehdi'yi de zalimane saltanatlarına tehlikeli gördükleri için ortadan kaldırmayı düşünüyor ve bunun için mümkün olan her yola baş vuruyorlardı. Dolayısıyla Hz. Mehdi için hadislerde zikredilen özellikleri taşıyan kimseyi bulmaya çalışıyorlardı. İşte buna karşılık bir tedbir olarak Ehlibeyt İmamları Hz. Mehdi'nin isminin söylenmesini yasaklamışlardı. Ama şu anda böyle bir şey söz konusu olmadığı için bu hüküm de ortadan kalkmıştır.


Refrence:

Kaynak:www.kevsernet.com


Sunulan cevaplar zorunlu olarak Ehl-i Beyt (a.s) Kurultayı’nın görüşünü yansıtmamaktadır

Ad
E-Posta
Yorumlar