Question:
Hz. Hüseyin’ni oğlu Ali Asğer’in Kerbela’da şehit olduğu söylenir bunu tarihi kaynaklarda yer aldığı şekilde açıklar mısınız? Çünkü bu konuda çeşitli rivayetler nakledilir.

ziyaretler saymak: 78    Category Muharrem Tarihi         
Answer

Kaynaklarda sadece şunlar yazılıdır: İmam Hüseyin (a.s), kardeşi Ümmü Külsüm’ün yanına gelerek şöyle buyurdu: ‘Kardeşim, oğlum hakkında sana vasiyyet ediyorum. Zira o, altı aylık küçük bir yavrudur.’[1] Ümmü Külsüm: ‘Bu çocuk üç gündür su içmedi, ona biraz su getir.’ diye arzetti. İmam (a.s)’da çocuğu alıp o kavmin yanına gitti ve şöyle buyurdu: ‘Kardeşlerimi, evlatlarımı ve ashabımı öldürdünüz, bu çocuktan başka kimse kalmadı. O da, susuzluktan ağzını açıp kapatıyor. Ona bir yudum su verin.’ Bir başka yerde şöyle yazıyor: Çocuğu eline alarak şöyle buyurdu: ‘Ey insanlar! Bana merhamet etmiyorsanız, bu çocuğa merthamet edin.!’ İmam (a.s), onlarla konuştuğu sırada, zalimin biri, bir ok attı. Ok çocuğun yüzünü hedef almış ve bir yandan diğer yana onun küçük yüzünü parçalamıştı. İmam Hüseyin (a.s), Ondan akan kanı eline alarak göğe attı ve şöyle buyurdu: ‘Allah’ım! Seni bu kavime şahit tutuyorum. Bunlar, Peygamberinin ailesinin tümden yok etmek istiyorlar...’[2]


Refrence:

[1] - Maktel kitaplarında bu altı aylık çocuğun isminin genellikle, Abdullah b. Hüseyin, olduğu yazılıdır. Abdullah’ın, Ali Asğer olup olmadığı hakkında iki görüş vardır: a) Ali Asker, Abdullah’ın lakabıdır; o ikisi aynı çocuklardır. b) O ikisi aynı çocuk değiller. Çünkü, Abdullah’ın annesinin adı, Ummu İshak Talha b. Abdullah’tır. Ali Asğer’in annesinin adı ise Rubab binti İmru’ul Kays’tır. (Bkz: Muhammed Mehdi İştihardi, Al-i Muhammed’in Yası). [2] - Ebi Mahnef, Maktel-il Hüseyin, Kerbela’nın İlk Tarihi, Ensari’nin tercümesi, s.130; Seyyid İbn-i Tavus, Luhuf, Doktor Akiki Bahşayişi tercümesi, s.143, Şeyh Abbas Kummi, Rumuz-uş Şehadet ve Nefes-ul Mehmum ve Nefeset-ul Mesdur, Ayetullah Kemerei’nin tercümesi, s.161; Munteha’l A’mal (Şeyh Abbas Kummi); Allame Meclisi, Biharu’l Envar, c.45; Şeyh Müfid, el-İrşad; Muhammed Habibullah Kaşani, Tezkiret-ul Şüheda. ------------------------------ Kaynak: www.islamquest.net


Sunulan cevaplar zorunlu olarak Ehl-i Beyt (a.s) Kurultayı’nın görüşünü yansıtmamaktadır

Ad
E-Posta
Yorumlar