Question:
Müslim b. Akil’in Kerbela’ya gelen kızlarının ismi nedir?

ziyaretler saymak: 81    Category Muharrem Tarihi         
Answer

Hz. Müslim b. Akil’in hayatını anlatan kitaplar incelendiği zaman, Onun Atike ve Hamide adlı iki kızının olduğu anlaşılmaktadır. Atike, Kerbelada Aşura günü, düşmanın çadırlara saldırması sonucu şehid oldu. Hamide ise, Kerbela’da esir düştü. Hz. Müslim’in nesli onunla devam etti. Tarih kitaplarında, Hz. Müslim b. Akil’in, dört oğlu, iki de kızının olduğu yazılıdır. Dört oğlundan ikisi Kerbela’da, ikiside daha sonra şehid oldular. Kerbela’da şehid olan iki oğlunun adı, Abdullah ve Muhammed idi. Onlar, İmam Hüseyin (a.s)’ın oğlu Hz. Ali Ekber’den sonra şehid oldular. Abdullah’ın annesi, Hz. Ali (a.s)’ın kızı Rugayye Kübra, Muhammed’in annesi ise cariye idi.[1] Diğer iki oğlu İbrahim ve Muhammed idi. Anneleri Caferi Tayyar’ın kızı olup, Hz. Müslim şehid olduktan bir yıl sonra şehid oldular.[2] Hz. Müslim’in iki oğlunun daha olduğu rivayet edilmektedir ki, elimizde onlar hakkında herhangi bir bilgi yoktur.[3] Hz. Müslim b. Akil’in iki de kızı vardı. Biri Atike, diğeri Hamide. Atike Aşura günü, düşmanlar çadırlara saldırdığında, İmam Hüseyin (a.s)’ın Ümm-ül Hasan ve Ümm-ül Hüseyin adında ki iki kızıyla beraber, atların ayakları altında şehid oldu.[4] Diğer kızı Hamide’nin annesi, Hz.Ali (a.s)’ın kızı olan Ümmü Külsüm Suğra’dır. O, amca ve teyzesinin oğlu olan Abdullah b. Muhammed b. Akil’le evlendi. Abdullah, Hz. Ali (a.s)’ın kızı Zeyneb-i Suğranın oğlu idi. Hamide ile Abdullah’ın, Kasım, Akil, Ali, Tahir ve İbrahim adlı beş çocukları olmuştur.[5]


Refrence:

[1] - Ali Nazari Münferid, Kerbela Kıssası, s.335 [2] - Şeyh Abbas Kummi, Muntaha’l Amal, c.1, s.593. [3] - Seyyid Abdurrezzak Mukaddem, Ali Ekber (a.s), Hz. Sakine (s.a) ve Hz. Müslim (a.s)’ın Yaşamı, Hasan Tarumi’nin tercümesi, s.511. [4] - Ali Karani Gulpaygani, Minhacu’d Dumu’ s.331 [5] - Seyyid Abdurrezzak Mukaddem, a.g.e. s.510 ------------------------------ Kaynak: www.islamquest.net


Sunulan cevaplar zorunlu olarak Ehl-i Beyt (a.s) Kurultayı’nın görüşünü yansıtmamaktadır

Ad
E-Posta
Yorumlar