Question:
Acaba "Halk, veli-yi fakih düşüncesi karşısında teslim olmalıdır." şeklindeki bir söz doğru mudur?

ziyaretler saymak: 87    Category Velayeti Fakih, Cumhuriyet ve Kanun         
Answer

a) Masum olmayan birisinin ilmi görüşünü diğerlerine zorla kabul ettirmek doğru değildir ve mukallitlerin, kendi taklit mercilerini taklit etmeleri, zorlama ile olan bir iş değildir. Akıl sahibi herkes, delil getirme ve tefekkür etmede müstakildir. b) Amel makamında teklif mümkündür. Akıl sahibi herkes, uzmanlık gerektiren konularda o konudaki bilirkişilere müracaat ederek tavsiye niteliğinde verilen emirlere uymaktadır. c) Rehberlik için bütün şartları taşıyan bir fakih, adil olsa da masum değildir. Bu yüzden onun ilmi açıdan hata yapma ihtimalinin olması, diğer görüş sahiplerinin onun ilmi görüşlerine kayıtsız ve şartsız teslim olmalarına engel oluşturmaktadır.


Refrence:

Kaynak: DÜŞÜNCE ESİNTİSİ ; AYETULLAH CEVATİ AMULİ . www.ahlulbaytportal.com


Sunulan cevaplar zorunlu olarak Ehl-i Beyt (a.s) Kurultayı’nın görüşünü yansıtmamaktadır

Ad
E-Posta
Yorumlar