Question:
Taklit merciinin fetvalarıyla Müslümanların veliyy-i emrinin (rehberinin) siyasi, kültürel ve toplumsal konulardaki fetvalarının çelişmesi halinde Müslümanların görevi nedir? Bu hususta bir ölçü var mıdır? Mesela müzik konusunda taklit merciinin fetvası rehberin fetvasıyla farklıysa hangisine uyulması gerekir? Ve-liyy-i fakihin hükmü mercii taklidin fetvasına nerede tercih edilmelidir?

ziyaretler saymak: 66    Category Mercilik ve Rehberlik         
Answer

İslâm ülkesinin idaresi ve Müslümanların geneline ait konularda Müslümanların veliyy-i emrinin (rehberin) görüşüne uyulması gerekir. Ama ferdi meselelerde her mükellef kendi müçtehidine uymak zorundadır.


Refrence:

Kaynak: www.leader.ir


Sunulan cevaplar zorunlu olarak Ehl-i Beyt (a.s) Kurultayı’nın görüşünü yansıtmamaktadır

Ad
E-Posta
Yorumlar